Vad?

I grupp utforskar vi viktiga frågor med ett filosofiskt förhållningssätt som är öppet och lättillgängligt.

Hur?

Vi filosoferar tillsammans utifrån givna metoder som underlättar för oss att tänka i nya, större banor. På allvar, men ofta med nära till skratt.

När?

På utvecklingsdagen, som start på seminariedagen, i förändringsprocessen eller som personalvård.

För vem?

Företag och organisationer som vill möta tidens förväntningar på en meningsfull arbetsplats, som litar på och respekterar sina medarbetare.

Utveckling och inspiration genom filosofi

Hur vi ser på oss själva, varandra och världen är grunden – inte bara för hur vi tänker utan också för de val vi gör. Genom filosofi väcks en nyfikenhet och vi kan tänka på nya sätt – klarare och friare. Vi kan fatta medvetna beslut och aktivt vara med och skapa en meningsfull tillvaro på jobbet, där vi trivs och vill fortsätta.

Att utforska stora frågor tillsammans öppnar för större förståelse och mellanmänsklig respekt – en känsla av att vara en del av ett större sammanhang. Det visar också att vi når längre när vi tänker tillsammans.

 

exempel

Uppdrag

Mitt arbete med företag och organisationer är alltid anpassat efter den verksamhet jag möter.

Arbetsmetoden är däremot likartad för de flesta grupper jag möter.

Som exempel berättar jag lite om mitt arbete med Postmuseum.

 

 

LÄS OM MITT ARBETE MED POSTMUSEUM

Om mitt arbete

Kundcitat

Birgitta Andersson – kurator

”Sofia har inspirerat mig ytterligare genom filosofin, som visat sig vara ett kraftfullt och hjälpsamt verktyg i dialogen med patienter och anhöriga.”

Erika Nydahl - Handikappförbundens projekt Delaktiga barn och unga

”Sofia fick snabbt igång samtal bland deltagarna – skickligt! Det blev en riktigt bra start på seminariedagen. Vi är väldigt nöjda allihop. Och utvärderingen av dagen visar att deltagarna var lika nöjda som vi arrangörer.”