• Filosofi, reflektion, insikt

    Förmågan att kommunicera tydligt,
    begripa komplexa frågor och se problem ur nya synvinklar kräver träning.
    Med FRI-metoden kan du och din arbetsgrupp utvecklas på djupet.
    Tillsammans hittar vi nya perspektiv och lösningar på de utmaningar ni möter.

Utveckling och inspiration genom filosofi

Jag arrangerar kreativa workshoppar på filosofisk grund. De är verktyg för företag och organisationer som vill inspireras och ta sig vidare. FRI-metoden handlar om att reflektera kring viktiga, kanske känsliga ämnen. Om att öka förståelsen för sitt eget och varandras perspektiv.

 

Vad som behöver utforskas kan variera. Det kan handla om att få nya infallsvinklar och idéer i ett visst projekt. Eller snabbt sätta igång intressanta samtal i en grupp vars medlemmar inte känner varandra så väl. Vinsten blir nya perspektiv och ökad förståelse för varandra. Liksom en ny förmåga att greppa och mötas kring ämnen som annars kanske är svåra att ens få syn på.

Tre alternativ för grupputveckling

Inspiration

Under den här workshopen får deltagarna chansen att öppna ögonen och tänka utanför sina vanliga ramar. Den är ett snabbt hitta nya infallsvinklar. För etablerade arbetsgrupper eller människor som just träffats.

Utvecklingsdag

I de flesta arbetsgrupper finns frågor och attityder som påverkar verksamheten och samarbetet. Vi undersöker dem tillsammans, utan prestige och ur ett filosofiskt och allmänmänskligt perspektiv.

Längre processer

Ibland ändras arbetsförutsättningarna. Arbetsgruppen kan ha kört fast i ett sätt att arbeta som inte längre fungerar och behöver en nystart. En helt ny projektgrupp kan behöva komma igång. I en serie workshoppar undersöker vi grupputvecklingens förutsättningar.

Intervjuer från mitt inspirationsbrev

Foto Jonathan Leman

Demokratins väktare

Det lika modiga som enträgna arbetet med att skydda det öppna samhälle vi lever i mot antidemokratiska och antisemitiska rörelser […]

Read More
Susanna Cederquist

När dyslexi blir till en styrka

För Susanna Cederquist kan dyslexi ses som en tillgång som är väl värd att ta tillvara och kultivera. Det är […]

Read More

Att skapa världsfred hemifrån

Att arbeta för fred på lokal nivå kan ha bra effekt, något som Eva Vallin tagit fasta på. Tillsammans med […]

Read More

Vägen till den enkla meditationen

Att meditera behöver varken vara svårt, tidskrävande eller flummigt. Den kan, och bör, ha sin plats i vardagen menar Saleh […]

Read More

ALLA INTERVJUER

Hedvig Bruzæus

UTSTÄLLNINGSPRODUCENT, PEDAGOG, PROJEKTLEDARE / POSTMUSEUM

Vi anlitade Sofia för att undersöka om ett filosofiskt perspektiv kunde skapa en mer medveten samtalsstruktur och samtidigt inspirera till ett fritt reflekterande samtal om kommunikation i utställningen HEJ!.

Resultatet blev ett manifest och en större medvetenhet hos oss pedagoger gällande samtalet, en djupare förståelse för det pedagogiska arbetet i HEJ! samt inspiration. Och det är mycket bra!


Erika Nydahl

PROJEKTMEDARBETARE HANDIKAPPFÖRBUNDENS PROJEKT DELAKTIGA BARN OCH UNGA. / TEXTA

Sofia fick snabbt igång samtal bland deltagarna – skickligt! Det blev en riktigt bra start på seminariedagen. Vi är väldigt nöjda allihop. Och utvärderingen av dagen visar att deltagarna var lika nöjda som vi arrangörer.

Sofia hade verkligen tänkt till innan. Både innehåll och anslag passade målgruppen och tillfället. Bra fingertoppskänsla.

Joanna Ågren

MIRAGE IMAGING

Jag har deltagit flera gånger i Sofias seminarium och finner det väldigt intressant hur hon med små medel kan få fram så mycket intressanta samtal och funderingar.

På ett mjukt sätt väcker hon en nyfikenhet i att vilja vrida och vända på föreställningar och åsikter och får en att se dem från en annan sida. Fascinerande och mycket intressant.