Vad?

I grupp utforskar vi viktiga frågor med ett filosofiskt förhållningssätt som är öppet och lättillgängligt.

Hur?

Vi filosoferar tillsammans utifrån givna metoder som underlättar för oss att tänka i nya, större banor. På allvar, men ofta med nära till skratt.

När?

På utvecklingsdagen, som start på seminariedagen, i förändringsprocessen eller som personalvård.

För vem?

Företag och organisationer som vill möta tidens förväntningar på en meningsfull arbetsplats, som litar på och respekterar sina medarbetare.

Utveckling och inspiration genom filosofi

Hur vi ser på oss själva, varandra och världen är grunden – inte bara för hur vi tänker utan också för de val vi gör. Genom filosofi väcks en nyfikenhet och vi kan tänka på nya sätt – klarare och friare. Vi kan fatta medvetna beslut och aktivt vara med och skapa en meningsfull tillvaro på jobbet, där vi trivs och vill fortsätta.

Att utforska stora frågor tillsammans öppnar för större förståelse och mellanmänsklig respekt – en känsla av att vara en del av ett större sammanhang. Det visar också att vi når längre när vi tänker tillsammans.

Kundcitat

Om mitt arbete

Birgitta Andersson – kurator

”Sofia har inspirerat mig ytterligare genom filosofin, som visat sig vara ett kraftfullt och hjälpsamt verktyg i dialogen med patienter och anhöriga.”

Hedvig Bruzæus - Postmuseum

”Vi anlitade Sofia för att undersöka om ett filosofiskt perspektiv kunde skapa en mer medveten samtalsstruktur och samtidigt inspirera till ett fritt reflekterande samtal om kommunikation i utställningen HEJ!. Resultatet blev ett manifest och en större medvetenhet hos oss pedagoger gällande samtalet, en djupare förståelse för det pedagogiska arbetet i HEJ!”

Erika Nydahl - Handikappförbundens projekt Delaktiga barn och unga

”Sofia fick snabbt igång samtal bland deltagarna – skickligt! Det blev en riktigt bra start på seminariedagen. Vi är väldigt nöjda allihop. Och utvärderingen av dagen visar att deltagarna var lika nöjda som vi arrangörer.”

En spännande sak med att filosofera med grupper att gruppens gemensamma klokskap är så mycket större en varje enskild persons. Det händer något viktigt när man gör det tillsammans – tänker högt, lyssnar och tillsammans kommer så mycket längre än någon skulle göra på egen hand.

Intervjuer från mitt inspirationsbrev

Samtal som bygger världen

– Som människa kastas man in i världen, helt oförberedd. Man får använda första delen av sitt liv till att […]

Read More
Foto Jonathan Leman

Demokratins väktare

Det lika modiga som enträgna arbetet med att skydda det öppna samhälle vi lever i mot antidemokratiska och antisemitiska rörelser […]

Read More
Susanna Cederquist

När dyslexi blir till en styrka

För Susanna Cederquist kan dyslexi ses som en tillgång som är väl värd att ta tillvara och kultivera. Det är […]

Read More

Att skapa världsfred hemifrån

Att arbeta för fred på lokal nivå kan ha bra effekt, något som Eva Vallin tagit fasta på. Tillsammans med […]

Read More

ALLA INTERVJUER