Förutsättningar

Min erfarenhet är att det fungerar mycket bra att filosofera med alla människor. Det viktiga är att mötas på en nivå där alla är sedda och respekterade.

Ett grundvillkor är att det inte finns ett färdigt svar som gruppen förväntas komma fram till. Det behöver vara ett genuint utforskande. Det behövs tillräckligt med tillit för att inte gå in och toppstyra, utan lyssna och utforska tillsammans – som medmänniskor.

Vad behöver ni?

Inspiration/utvecklingsdag

Vi undersöker frågor som är viktiga för gruppen på ett kreativt och lättillgängligt sätt med FRI-metoden. Upplägget kan varieras från en halvdag till 45 minuter.

 

Känna mening på jobbet

En konkret halvdagsworkshop med fokus på att stärka och kartlägga det som ger mening i arbetssituationen. Här är det viktigt att minst en person från ledningen deltar.

 

Arbetsklimatet

Med hjälp av återkommande insatser kan arbetsplatsens arbetsklimat stärkas och upprätthållas.

Uppstart
I början av varje termin kommer jag och håller en halvdag där vi öppnar upp tanken och förankrar oss inför en ny arbetsperiod.

Fortlöpande 
En serie om fyra tillfällen per termin. En gång i månaden. Varje tillfälle är en och en halv timme.

 

Längre processer

När det är frågan om att arbeta med en förändring på arbetsplatsen behöver upplägget anpassas efter just den verksamhet det gäller. Utgångspunkten är att varva filosofiskt undersökande och konkreta uppgifter och i samråd ta fram en plan att arbeta utifrån.

 

Samarbetspartners

Gudrun Khemiri och jag har tillsammans tagit fram Kropp och tanke. Där kombineras meditation och taiji qigong med FRI-metoden under två timmar. Vi kan antingen komma en gång eller hålla en serie om fyra tillfällen.