Tänk friare och klarare

FRI-metoden är ett verktyg för workshoppar som jag har byggt upp utifrån min bakgrund med studier i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och min träning i kreativt tänkande som illustratör. Fundamenten är Filosofi, Reflektion och Insikt – därav namnet FRI–metoden.

I grundutförandet tar en workshop cirka två och en halv timme. Workshoppen kan förstås både förkortas eller utökas efter gruppens behov. Vid till exempel en seminariedag går det att hålla en workshop på ca 45 minuter. Ramverket och grundstrukturen är densamma oavsett längd.

 

Inom FRI-metoden är kreativiteten är en extra viktig del. Konkret arbetar vi med snabba ritövningar där tidspressen frigör kreativitet och öppnar upp nya tankebanor. Skisserna fungerar som startsignaler, genom dem kommer vi åt tankar från nya håll. Nya perspektiv uppstår i spelrummet mellan tanke och bild. För den som inte vill, eller av olika skäl inte kan, teckna finns alternativ som också fungerar bra.

Ämnen som lämpar sig bra att utforska är med FRI-metoden är exempelvis: kommunikation, identitet, tid, människosyn, mening, död, hopp, frihet, ansvar eller rättvisa. I många fall är det bra att kombinera två frågeställningar eftersom de olika frågeställningarna ofta kan berika varandra.