Jag har länge velat skapa en plattform för reflektion som motpol till det höga tempo vi lever i idag. Det är anledningen till att jag har skapat FRI-metoden, mitt eget verktyg för att hålla kreativa workshoppar med ett filosofiskt perspektiv.

Min drivkraft är att sätta igång samtal där människor formulerar sina tankar, lyssnar och blir hörda. Jag vill skapa förutsättningar för tankekreativitet, reflektion och fördjupad förståelse för sitt eget och andras perspektiv. Ge andrum i en tid av högt tempo och snabba beslut.

Jag tror på mellanmänsklig vänlighet och respekt. Jag tror på vikten av att både lyssna och bli hörd. Och få formulera sina tankar tillsammans med andra. Vi kan träna vårt tänkande till att bli mer kreativt, tydligt och lyhört.

Vid sidan av mitt arbete med som filosofisk praktiker och logoterapeut arbetar jag som illustratör och tar även emot skolklasser som konstpedagog med filosofisk inriktning på Moderna Museet.

Vill du ha mitt inspirationsbrev? Det är gratis och kommer vanligtvis ut högst en gång per månad.

PRENUMERERA PÅ INSPIRATIONSBREVET

Praktiserande medlem

Bok

Utbildningar

Kurser i urval

 

Exempel på uppdragsgivare

  • Region Stockholm
  • Stockholm Vatten
  • Postmuseum
  • Umeå universitet
  • Palliativt Utvecklingscentrum

 

 

Sofia Wrangsjö | 070-251 28 94 | sofia@sofiawrangsjo.se