• Filosofi som arbetssätt

Om filosofisk praktik

Det finns många sätt att arbeta med filosofi och det jag beskriver här är filosofisk praktik eller filosofisk praxis, som det brukar kallas. Det kan beskrivas som filosofi i dialog, enskilt eller i grupp. Det kan användas i många olika sammanhang som exempelvis i skolan, inom vården, för privatpersoner som har ett dilemma eller på arbetsplatser. Det behövs inga förkunskaper i filosofi för att delta. Det finns flera olika tekniker exempelvis sokratisk dialog, Philosophy for Children (P4C), filosofikaféer, filosofiska vandringar eller FRI-metoden.

Den sokratiska metoden ligger till grund för mycket. Den baserar sig på Sokrates dialoger som Platon beskriver dem. Utgångspunkten är situationer i verkliga livet. Ofta ifrågasätter man invanda ståndpunkter genom att granska argument, hitta motargument eller nya argument och metodiskt arbeta sig fram till en mer sann uppfattning. Det logiska tänkandet står i fokus. Det är ett både spännande och effektivt sätt att skärpa tanken och få syn på orimligheter i sitt eget och andras tänkande. Och sedan bygga en ny, förhoppningsvis mer hållbar, uppfattning.

 

Mitt förhållningssätt till filosofi

Mitt intresse ligger inte i att arbeta med argumentation för att komma närmare en sanning, utan i att få syn på olika perspektiv och frigöra tanken. Att ge plats åt komplexiteten och sådant som kan vara svårt att formulera. Att få syn på det vi tycker är självklart och sedan prova att tänka nytt. Det är inte samma stringens som i det sokratiska förhållningssättet utan mer tillåtande.

Det behöver inte vara en motsättning mellan att argumentera sig fram till en mer sann uppfattning och att frigöra tanken, många gånger sammanfaller det, men det är en grundläggande skillnad i utgångspunkt. Om man söker efter sanning eller efter att frigöra tanken.

Bara för att vi vänder och vrider på grundläggande antaganden innebär inte det att ”allt är lika rätt” eller att allt är relativt. Det betyder bara att i undersökandet behöver man tillåta sig att prova olika tankar och ibland kan de mest orimliga resonemang sätta fingret på något som inte får plats i en logisk analys. Och sedan har jag tilltro till att deltagarna själva är kapabla att bilda sig en rimlig uppfattning utifrån det som kommer upp.

Mina tekniker

Jag arbetar med flera olika verktyg, men kärnan är densamma. Ett filosofisk utforskande där det inte finns några färdiga svar eller någon önskan om att nå konsensus.

Målet är att frigöra tanken och synliggöra de olika antaganden och perspektiv som finns i gruppen. Att ge det som vanligen inte får något utrymme, men som påverkar personerna och verksamheten, en tydlig vikt och plats.

 

FRI-metoden

FRI-metoden jag har byggt upp utifrån min bakgrund med studier i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och min träning i kreativt tänkande som illustratör. Fundamenten är Filosofi, Reflektion och Insikt – därav namnet FRI–metoden. Läs mer

 

Känna mening på jobbet

I workshoppen Känna mening på jobbet tar jag på ett fritt sätt avstamp i Viktor E. Frankls tankegångar. Läs mer

 

Facilitering

Ibland behöver tankarna samlas ihop för att landa i en konkret handlingsplan. Då fungerar det bra att kombinera filosoferande med klassiska faciliteringsövningar. Vi börjar med att öppna upp för att sedan tratta ner. Här skapar jag ett upplägg i dialog med er utifrån verksamhetens behov.

 

Filosofera med konst

Jag tar emot skolklasser på Moderna Museet. Då arbetar vi med ett eller flera konstverk som inspiration och dialogpartner i vårt utforskande av en filosofisk fråga. Klasserna kan antingen komma på en entimmes visning eller en visning följt av en workshop i verkstaden där de får måla inspirerat av utställningen.

 

Övrigt

Jag arbetar ibland också med andra tekniker om det passar situationen bättre. Exempelvis filosofikafé, Philosophy for Children eller sokratiska verktyg.