Viktor E. Frankl (1905–1997) var en österrikisk filosof, psykiater och neurolog som ägnade stora delar av sitt arbetsliv just åt mening. Hans grundtes är att människans yttersta drivkraft är viljan till mening. Och tappar vi känslan för mening riskerar vi att hamna i ett existentiellt vakuum.

Han visar olika vägar till att upptäcka mening i tillvaron. Inte i bemärkelsen att saker och ting är meningen, utan att vi kan hitta ett meningsfullt sätt att förhålla oss och agera i varje situation. Han har byggt ett tankesystem för att underlätta för människor att upptäcka mening i sina liv med fokus på bland annat människosyn, värden och synen på frihet och ansvar.

I flera länder, som exempelvis Finland, England, Tyskland och Australien används hans tekniker och tankesätt bland annat i arbete med arbetsgrupper och inom vården. Frankl kallade sin metod för logoterapi eller existensanalys.

 

Logoterapi i korthet

• Varje människa och varje stund är unik.

• En människa är alltid en del av sin omvärld.

• Att känna mening är centralt för människan och känslan av meningslöshet kan få en människa att tappa fotfästet.

• Varje människa har själv, medvetet eller omedvetet, svaret på frågan om hur det är meningsfullt att förhålla sig eller vad som är meningsfullt att göra i situationen.

• Mening kan vi upptäcka genom att aktivt göra saker, genom att ta emot och uppleva omvärlden eller då vi växer genom prövningar.

• Även i livets allra svåraste stunder är människan fri att hitta ett förhållningssätt som ger henne mening.

• Att helt fokusera på sig själv och sträva efter att bli lycklig ställer sig i vägen för lyckan. Att på ett balanserat sätt engagera sig i andra människor eller annat som man tycker i viktigt i världen, kan göra en lycklig av bara farten.

• Att respektera och ta hand sig själv är lika viktigt som att respektera och visa omtänksamhet om andra.

• Varje människa är ansvarig i sitt liv. Inte för omständigheterna, men för vad hon gör utifrån dem.

• Humor ger perspektiv på tillvaron.