Utveckling och inspiration genom filosofi

Jag arrangerar kreativa workshoppar på filosofisk grund. De är verktyg för företag och organisationer som vill inspireras och ta sig vidare. FRI-metoden handlar om att reflektera kring viktiga, kanske känsliga ämnen. Om att öka förståelsen för sitt eget och varandras perspektiv.

 

Vad som behöver utforskas kan variera. Det kan handla om att få nya infallsvinklar och idéer i ett visst projekt. Eller snabbt sätta igång intressanta samtal i en grupp vars medlemmar inte känner varandra så väl. Vinsten blir nya perspektiv och ökad förståelse för varandra. Liksom en ny förmåga att greppa och mötas kring ämnen som annars kanske är svåra att ens få syn på.

Tre alternativ för grupputveckling

Inspiration

Under den här workshopen får deltagarna chansen att öppna ögonen och tänka utanför sina vanliga ramar. Den är ett snabbt hitta nya infallsvinklar. För etablerade arbetsgrupper eller människor som just träffats.

Utvecklingsdag

I de flesta arbetsgrupper finns frågor och attityder som påverkar verksamheten och samarbetet. Vi undersöker dem tillsammans, utan prestige och ur ett filosofiskt och allmänmänskligt perspektiv.

Längre processer

Ibland ändras arbetsförutsättningarna. Arbetsgruppen kan ha kört fast i ett sätt att arbeta som inte längre fungerar och behöver en nystart. En helt ny projektgrupp kan behöva komma igång. I en serie workshoppar undersöker vi grupputvecklingens förutsättningar.

Intervjuer från mitt inspirationsbrev

Vikten av att lyssna

Kalle Grill arbetar som lektor vid Umeå universitet. Där ansvarar han för programmet Filosofi och samhällsanalys där han bland annat […]

Read More

Tulsas nycklar till visdom

– Jag har tänkt mycket på hur man blir klok, vad det är och vilka hinder som verkar finnas, säger […]

Read More

Vägen mot forskning utan djurförsök

Det finns ett EU-direktiv från 2010 om att alla djurförsök ska ersättas med andra metoder på sikt. Samtliga EU:s länder […]

Read More
Hedvig C

Möten med de allra yngsta

Att fånga intresset hos en teaterpublik kan vara en utmaning. Särskilt när publiken är bebisar. Hedvig Claesson är teaterregissören som […]

Read More

ALLA INTERVJUER

Hedvig Bruzæus

UTSTÄLLNINGSPRODUCENT, PEDAGOG, PROJEKTLEDARE / POSTMUSEUM

Vi anlitade Sofia för att undersöka om ett filosofiskt perspektiv kunde skapa en mer medveten samtalsstruktur och samtidigt inspirera till ett fritt reflekterande samtal om kommunikation i utställningen HEJ!.

Resultatet blev ett manifest och en större medvetenhet hos oss pedagoger gällande samtalet, en djupare förståelse för det pedagogiska arbetet i HEJ! samt inspiration. Och det är mycket bra!


Erika Nydahl

PROJEKTMEDARBETARE HANDIKAPPFÖRBUNDENS PROJEKT DELAKTIGA BARN OCH UNGA. / TEXTA

Sofia fick snabbt igång samtal bland deltagarna – skickligt! Det blev en riktigt bra start på seminariedagen. Vi är väldigt nöjda allihop. Och utvärderingen av dagen visar att deltagarna var lika nöjda som vi arrangörer.

Sofia hade verkligen tänkt till innan. Både innehåll och anslag passade målgruppen och tillfället. Bra fingertoppskänsla.

Joanna Ågren

MIRAGE IMAGING

Jag har deltagit flera gånger i Sofias seminarium och finner det väldigt intressant hur hon med små medel kan få fram så mycket intressanta samtal och funderingar.

På ett mjukt sätt väcker hon en nyfikenhet i att vilja vrida och vända på föreställningar och åsikter och får en att se dem från en annan sida. Fascinerande och mycket intressant.