Workshop för unga vuxna med hiv

Min senaste workshop höll jag för en grupp unga vuxna med hiv. Temat för dagen var identitet. Vi började med rent filosofiska frågor och landande sedan i hur man kan se vad som stärker respektive försvårar för oss att gå den väg vi vill. Det kom upp många givande och intressanta tankar och jag fick flera nya infallsvinklar med mig därifrån.

Jag fick också möjlighet att lyssna på ett par föreläsare som talade om bland annat informationsplikten, smittspridning, sex och familjebildning och har nu en mycket tydligare bild av vad det innebär att leva med hiv i Sverige i dag. I mångt och mycket kan du leva ditt liv som alla andra så länge du sköter din medicinering. Det kändes verkligen glädjande!