Filosofikaféer på Fruängens bibliotek hösten 2022

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Du behöver inga förkunskaper i filosofi, vi använder vårt eget tänkande.

Välkommen att filosofera tillsammans!

Tid: 17.00–18.45
Plats: Fruängens bibliotek

Måndag 19/9 • Makt
Vi kan ha makt över oss själva, makt över andra. Och andra kan ha makt över oss. Finns det neutral makt, eller är den alltid positivt eller negativt laddad? Hur hänger makt ihop med frihet och ansvar?

Måndag 17/10 • Hjälp
Att hjälpa eller inte hjälpa? Hjälpa sig själv och hjälpa andra. Hur hänger hjälp ihop med hierarkier; skillnaden i att vara den som ger eller tar emot hjälp? Hjälp för vems skull? Och vad betyder hjälplöshet?

Måndag 14/11 • Lyssna
Vi kan lyssna på andra och lyssna på oss själva. Vi kan välja att låta bli. Vad är det vi gör när vi lyssnar? Finns det en skillnad mellan att lyssna och att höra? Hur hänger lyssnande ihop med att förstå?

Måndag 12/12 • Öppet tema
Den här gången väljer gruppen tillsammans ut en fråga att fundera vidare kring. Tänk gärna till i förväg på vad du skulle vilja utforska tillsammans med de andra i gruppen.

 

Arrangörer: ABF Stockholm, SSFP och Fruängens bibliotek