Vad är viktigt?

Ja, vad är viktigt egentligen? I det lilla och i det stora? Kalle Grill tar upp flera intressanta infallsvinklar och reder ut begreppen i sitt TED Talk ”What is important?”.