Trauma

Jag har nyligen hållit en workshop i FRI-metoden med en grupp kuratorer och deras chef på ett sjukhus i Stockholm. De arbetar med patienter som drabbats av fysiskt trauma av olika slag och deras anhöriga. Jag var inbjuden för att låta de bitar av arbetet som inte kan vägas och mätas, men spelar en stor roll för vår medmänsklighet, få vara i fokus. Och för att ge utrymme för att tänka kring dem tillsammans. För mig var det fint att de tydligt visade att de uppskattade att få den här stunden, att det spelade roll. För mig var det också intressant och lärorikt att vara med och höra deras tankar. Jag känner en stor tacksamhet till dem, för att de finns där och stöttar när människor drabbas av stora svårigheter.