Tips

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis samlar råd, tips och aktiviteter i Coronapandemins spår på sin webb. Här finns bland annat intressanta länkar och möjligheter till filosofiska samtal på distans. Sidan uppdateras kontinuerligt. Har du något tips? Mejla till corona@filosofiskpraxis.org.