Nordisk konferens

Det har varit en helg fylld med tankeväckande föreläsningar, inspirerande samtal och fantastiskt god fika. Den nordiska konferensen för filosofisks praxis hölls den här gången i Stockholm och arrangerades av SSFP. Deltagare kom resande från olika delar av Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Iran. Nivån var genomgående hög, utbytet av tankar och idéer stort. Helheten genomsyrades av en mänsklig och generös ton som det är fint att få vara en del av.