Nästan på samma sätt

Ludwig Wittgenstein skriver i Särskilda anmärkningar att ”Nästan på samma sätt som det finns en djup och en ytlig sömn, så finns det tankar som försiggår djupt i det inre, och tankar som tumlar på ytan”. Jag tänker mig att det behövs utrymme för stillhet, reflektion och genuina möten med andra för att tankarna på de djupare nivåerna ska få en chans komma fram och kunna formuleras.