Människa i vår tid

Tredje torsdagen i november har Unesco instiftat Världsfilosofidagen. Sedan flera år tillbaka ordnar SSFP, i samarbete med bland andra Svenska Unescorådet ett firande. Årets filosofifestival har temat Människa i vår tid och i Stockholm äger den rum lördagen den 18/11, i Göteborg och Helsingborg den 16/11. Vi har ett mycket spännande program i år med bland andra Stefan Einhorn, Cecilia Melder, Karim Jelbari och Fredrik Svenaeus. Jag kommer hålla en workshop på tema tid. Hela programmet för firandet i Stockholm finns här.