Läkare får träna på att ge svåra besked

I ett pågående projekt får läkare träna på att ge patienter svåra besked. Övningarna sker på en kurs under handledning där läkarna håller samtalen med skådespelare som spelar patienter.

I måndags hade gruppen som håller kursen utvecklingsdag och under eftermiddagen var jag inbjuden att leda en workshop under två och en halv timme. Tema var död respektive kommunikation. Det var spännande att ta del av deras tankar, erfarenheter och klokskap och se bilderna som kom fram. Inspirerande. Jag känner också en tacksamhet över att projekt som det här finns.