Identitet

Många olika infallsvinklar kom upp på dagens frukostseminarium, som var fyllt med mycket skratt och allvar. Kan man ha en fri identitet, till exempel. Kan man alltså ha en identitet utan att den står i relation till omgivningen eller är relationen till omgivningen en förutsättning för att ha en identitet? Och hur hänger vår identitet ihop med hur vi värderar olika delar i livet? Stort tack till er som var med!