Filosofiska samtal med barn

Under våren har jag läst kursen Filosofiska samtal med barn på distans på Luleå tekniska universitet. Intressant och givande att få fördjupa sig i tankar och olika tekniker för filosofiska samtal. Många av tankegångarna gäller i hög grad samtal med vuxna lika väl.