Filosofifestivalen 2015

Årets tema var filosofi i samhället och programmet visade hur filosofisk praxis är värdefullt i många sammanhang. Parallellt med föreläsningar och samtal på scen var det workshop för dem som ville prova på filosofi i praktiken. Det var en stor spännvidd av kunskaper och erfarenheter som delades. Till exempel Carl Cederberg och Ann Lagerströms samtal Vem har jag ansvar för? utifrån filosofen Levinas perspektiv var suverän. Det gav kloka infallsvinklar inte minst till dagens flyktingsituation och händelserna i Paris. Själv höll jag en workshop på tema Vad är rättvisa?. Det blev intressanta möten och givande samtal. Hela dagen genomsyrades av en nyfiken och trevlig stämning och loungen inbjöd till fortsatta samtal över en kopp kaffe eller vid bokbordet.

Ett stort tack till Unesco, ABF Stockholm, Modern Filosofi, alla föreläsare, workshopledare och volontärer som gjorde dagen möjlig! Och vi i arbetsgruppen kan känna oss stolta, Tom Carlson, Ann Lagerström, Cilia Personne, Adam Wallenberg och Sophie Österberg!