En helg med sokratiska samtal

Sokratiska samtal, eller sokratisk dialog, är ett spännande sätt att hjälpa människor få klarhet i sina tankar. Tekniken går både att använda för individuella samtal och för att leda grupper. Under två dagar har jag nu i, SSFPs regi, ägnat mig att få djupare kunskap om tekniken. Jag har fått med mig flera användbara verktyg, som jag säkert kommer att ha nytta av framöver. Kursen leddes av Kristof van Rossem som på ett mycket inspirerande och tydligt sätt guidade oss genom de olika momenten.