Döden, döden, döden

Jag betar av avsnitt efter avsnitt av SVTs serie Döden, döden, döden. Dels för att jag tycker att det är en välgjord och angelägen serie, dels som en del i förberedelserna inför min workshop med Sektionen för cancerrehabilitering på Radiumhemmet efter årsskiftet. För mig personligen skulle jag också säga att döden är en viktig drivkraft för att vara närvarande i livet. Och så här ser min telefon ut.