Att bli trött på en ägodel

Den glada vetenskapen skriver Nietszche: ”Vår aptit på oss själva håller sig levande på så sätt att den ständigt införlivar nytt stoff med oss själva– det är just detta som är att äga. Att bli trött på en ägodel, det är detsamma som att bli trött på sig själv.” För mig blir det en fantastiskt fin replik i diskussionen om dagens konsumtionssamhälle.