Viktigt läs- och lyssnartips

En viktig bok idag är Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Hör mer om den här i Filosofiska rummet Jag mäter – alltså finns jag.