Världsfilosofidagen 2019

I år uppmärksammar ssfp Unescos Världsfilosofidag, torsdagen den 21 november, genom att ägna kvällen åt att utforska: Klimatförändringen – etiska och filosofiska aspekter. Jag finns på plats, hjälper till med arrangemanget och minglar. Tror det kan bli en väldigt intressant kväll. Eventet sker i samarbete med Svenska Unescorådet och ABF Stockholm.

Varmt välkommen!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum: Torsdag 21/11 2019
Tid: Klockan 18.00
Entré: Fritt inträde

 

Kvällens inledning
18.00–18.15 i Katasalen
Jens Cavallin, ordförande ssfp, hälsar välkommen.

18.15–18.50
Fika, bokbord och möjlighet till samtal med kvällens samtalsledare och andra aktiva medlemmar i ssfp.

Filosofiska samtal
Kvällen fortsätter med tre parallella samtal där vi gemensamt utforskar olika aspekter av klimatfrågan och hur vi förhåller oss till den.

18.50–20.20, sluttiden kan variera något mellan de olika samtalen.

Spelar det någon roll?
I ett filosofiskt samtal delar vi tankar och söker förstå om vi ska bry oss om klimatet och om det spelar någon roll, och i så fall för vem.
Samtalsledare: Sophie Österberg och Ellen Jacobsson
Plats: Katasalen

Naturen och jag
Ett existentiellt samtal om vår relation till naturen.
Samtalsledare: Ann Lagerström
Plats: Palmesalen

Sårbarhet
Klimathotet påminner oss om det levandes sårbarhet. Vad innebär sårbarhet på ett existentiellt plan? Är sårbarhet en begränsning eller en möjlighet? En brist eller resurs? Vad gör sårbarheten med relationen människa-natur, människa-människa och med relationen till oss själva? Vilka skulle vi vara utan sårbarhet?
Samtalsledare: Sofia Franzén
Plats: Brantingrummet