Vårens filosoferande i Fruängen

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras och tillsammans öka sin förståelse.

Välkommen att filosofera tillsammans med andra över en kopp kaffe, biblioteket bjuder.

Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

Plats: Fruängens bibliotek
Tid: 17. 00–18.45

Måndag 19/2 Vad är makt?
Vanmakt, maktmissbruk, maktlystnad, maktspel och maktlöshet. Aspekterna av makt är många. Från att ha makt över sitt eget liv till att ta makten över någon annans. Vad är då själva makten som sådan? Kan man frikoppla betydelsen av ordet från värderingar eller finns det alltid en laddning?

Måndag 19/3 Vilket ansvar har jag som människa?
Var börjar och slutar mitt ansvar som människa? Kan jag välja det själv? Hur skiljer sig mitt ansvar i relation till mig själv från mitt ansvar gentemot andra människor? I relation till samhället? Till naturen? Kommande generationer? Hela världen? Har jag ens något ansvar alls?

Måndag 16/4 Vad är sant?
Vi lever i en tid med alternativa fakta. Finns det något som faktiskt är sant? Bortom alla tvivel? Hur kan vi veta det i så fall? Och är det något absolut, eller kan varje människa ha sin egen, lika sann sanning? När två olika källor hävdar att just deras version är sann trots att de är helt motsägande, vad ska vi då tro på? Vår intuition? Vårt förnuft? Vår erfarenhet? Wikipedia?

Måndag 21/5 Gränser
Det finns många olika sorters gränser. Och det är något särskilt med en gräns, på gott och ont. Vissa gränser kan man röra sig fritt över, med andra finns det ingen återvändo när man väl passerat. Vad är gränsen som sådan? Ett gränsland? En skiljelinje? Varför har vi dem och vad gör de med oss?

Välkommen!

För dig som vill filosofera mera; här finns en lista över många av vårens kaféer i Stockholm och resten av landet.