Tema fördomar

Skeppsholmens folkhögskola anordnade en temadag med fokus på fördomar för sina studenter. Tillsammans med Marketta Simons höll jag i en programpunkten Varje människa är unik.  Efter en introduktions till Viktor E. Frankls tankar fick studenterna fokusera på konkreta situationer då de mött fördomar – sina egna eller andras – och göra en logoterapeutisk övning för att få en klarare syn på det som hänt och verktyg att hantera liknade situationer. Studenterna delades in i fyra grupper och vi mötte mellan femton och tjugo åt gången. Det blev många intressanta samtal under dagen!