Logoterapi

Sedan några månader tillbaka har jag, tillsammans med Adam Wallenberg, börjat läsa logoterapi för Marketta Simons, den enda verksamma logoterapeuten i Sverige i dagsläget. Logoterapin, grundad av Viktor Frankl, baseras bland annat på människans grundläggande behov av mening. Det jag lockas mycket av i den just nu, är vad Frankl kallar den tragiska optimismen där han säger att livet till stora delar består av lidande, skuld och död. Och frågan är då hur vi kan bejaka livet och glädjas mitt i det. Det finns många likheter med filosofisk praktik, som att varje människa själv rymmer sina egna svar, till exempel, men att man kan hjälpas åt att hitta dem. Och vikten av att vidga sina perspektiv. Det är intressant och lärorikt. Att verkligen på djupet dyka in i frågor som vilken människosyn man har till exempel.