Filosofikaféer sommaren 2020

På grund av den speciella tid vi nu lever i har Fruängens bibliotek tagit initiativ till att vi ska ha ett par extra filosofikaféer online under sommaren.

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Välkommen att filosofera tillsammans!

Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

Tid: 14.00–15.30
Plats: Online via Zoom.

Teman och datum
23/6 • Ovisshet– Läs mer och boka plats
30/7 • Längtan – Läs mer och boka plats

 

Arrangörer: ABF StockholmSSFP och Fruängens bibliotek