Filosofikaféer på Fruängens bibliotek, men online, våren 2021

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Välkommen att filosofera tillsammans!

Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

 

Tid: 17.00–18.45
Plats: Online via Zoom, anmälan via Billetto. Om situationen skulle ändras kan det komma att bli på plats på Fruängens bibliotek.

 

Måndag 15/2 • Sorg
Vi kan sörja de människor som inte längre är ibland oss. Eller en tid som varit och inte längre är. Vi kan sörja det vi gjort eller inte gjort. Det andra gjort eller inte gjort. Och det vi inte längre kan göra. Sorgen visar att något är viktigt, att det spelar roll. Den kan vara stillsam eller bedövande stark. Vad är själva sorgen för något? Boka plats här

 

Måndag 15/3 • Frihet
Det finns många olika former av frihet. Vissa är till och med lagstadgade som till exempel yttrandefrihet, informationsfrihet och religionsfrihet. Man kan vara fri i tanken, fri i känslan eller fri att kunna röra sin kropp som man vill. Men frihet kan också vara frihet från något, att slippa något. Är frihet automatiskt något positivt? Vad är frihetens motsats? Boka plats här

 

Måndag 12/4 • Erfarenhet
Vi pratar om erfarenhet på olika sätt. Att vara en erfarenhet rikare. Vis av erfarenhet. Att sakna tillräcklig erfarenhet. Är det skillnad på yttre och inre erfarenheter? Är den som gör mycket och möter många mer livserfaren än den som lever ett stilla liv? Och hur ser vi på de erfarenheter som är ens alldeles egna jämfört med dem man delar med andra? Boka plats här

 

Måndag 10/5 • Öppet tema
Den här gången väljer gruppen tillsammans ut en fråga att fundera vidare kring. Tänk gärna till i förväg på vad du skulle vilja utforska tillsammans med de andra i gruppen. Boka plats här

 

Arrangörer: ABF Stockholm, SSFP och Fruängens bibliotek