Filosofikaféer på Fruängens bibliotek, men online, hösten 2020

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Välkommen att filosofera tillsammans!

Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

Tid: 17.00–18.45
Plats: Online via Zoom.

 

Måndag 14/9
Tillit – Skepsis
Vad är tillit? Kan människan leva utan tillit? Och vad är skepsis? Är de varandras motsatser? Eller kanske varandras nödvändiga komplement? Hur ser en vettig balans mellan tillit och skepsis ut i en tid av snabba lösningar, fake news och hårt debattklimat? Boka plats här

 

Måndag 12/10
Att ses digitalt eller fysiskt
Vad innebär det att ses via modern teknik istället för att man ses i samma rum? Vad är gemensamt och vari ligger skillnaderna? Vad är för- och nackdelarna med de olika sätten? Hur påverkas den mellanmänskliga kontakten av att ses via det filter som tekniken innebär? Boka plats här

 

Måndag 9/11
Ålder
Vad har en människas ålder för betydelse? Kan man skilja en inre, upplevd ålder från en yttre ålder. Hur mycket påverkar vår egen ålder vår självbild? Värderar vi andra människor olika beroende på deras ålder? Boka plats här

 

Måndag 7/12
Anpassning
Människan sägs ofta vara skicklig på att anpassa sig och att just förmågan till anpassning är en viktig nyckel till vår arts spridning och överlevnad. Vad innebär det att anpassa sig? Var går anpassningens gräns? Vad förlorar vi genom att anpassa oss? Och vad kan vi upptäcka för fördelar? Boka plats här

 

 

Arrangörer: ABF Stockholm, SSFP och Fruängens bibliotek