Filosofikaféer hösten 2021, på Fruängens bibliotek eller online

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Välkommen att filosofera tillsammans!

Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

 

Tid: 17.00–18.45
Plats: Antingen online via Zoom eller plats på Fruängens bibliotek beroende på situationen med corona. Mer information kommer.

 

Måndag 13/9 • Rättvisa
Begreppet rättvisa används inom många olika områden. Till exempel när vi utmäter straff. När vi fördelar resurser i ett samhälle. När vi delar på ett glasspaket. Hur kan man avgöra att något är rättvist? Vad är rättvisa egentligen?

 

Måndag 11/10 • Ansvar
Vad är mitt ansvar? Har jag alltid ansvar över mig själv, till exempel? Och när det gäller andra människor, samhället, naturen och världen runt omkring – hur är det med mitt ansvar där? Har jag något ansvar inför kommande generationer? Är ansvar ens något man har, eller är det något man väljer att ta eller inte?

 

Måndag 8/11 • Förändring
Är allt hela tiden i förändring eller finns det något som står utanför den processen? Vad betyder det att något förändras? Hur påverkas vår syn på förändring av hur mycket vi själva kan styra förändringens riktning? Är förändring i sig själv positivt, negativt eller neutralt?

 

Måndag 6/12 • Öppet tema
Den här gången väljer gruppen tillsammans ut en fråga att fundera vidare kring. Tänk gärna till i förväg på vad du skulle vilja utforska tillsammans med de andra i gruppen.

 

Arrangörer: ABF Stockholm, SSFP och Fruängens bibliotek