Filosofifestival 2018 – Gränsland

Vi lever i en tid där frågor om gränser aktualiseras, gång på gång. Fysiska, etiska, nationella och kulturella gränser förstärks eller suddas ut. Ur det väcks frågan om vad själva gränsen är och leder vidare till frågan om gränsland. Vad är det? Och där stannar vi upp i årets Filosofifestival: vid olika typer av gränsland.

Också i år arbetar jag med firandet av Unescos Världsfilosofidag som ssfp anordnar. Jag kommer att hålla i programpunkten Dödens gränsland. Först i ett samtal på scen mellan Carol Tishelman och Torbjörn Tännsjö och sedan i en workshop i FRI-metoden på samma tema. Information om hela festivalen finns här. Där står också programmet för firandet i Göteborg med, för den som har närmare dit. Vi har ett riktigt spännande program i år, så kom förbi och var med!

Välkommen!

Filosofifestivalen – Stockholm 
Plats för: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum: Lördag 10/11 2018
Tid: Klockan 11.00–16.00
Entré: 150 kronor, 100 kronor för medlemmar i ssfp. Här kan du förköpa din biljett.

I samarbete med Svenska Unescorådet och ABF-Stockholm