Filosofera i Fruängen våren 2020

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras och tillsammans öka sin förståelse.

Välkommen att filosofera tillsammans med andra över en kopp kaffe, biblioteket bjuder.

Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

Plats: Fruängens bibliotek
Tid: 17. 00–18.45

Vårens två sista tillfällen hålls online.

Måndag 17/2 • Inspiration – Tristess 
Många söker inspiration – få söker tristess. Vad är det vi söker när vi söker inspiration? Är det för att undvika tristess som vi fyller våra kalendrar? Vad är det vi försöker undvika i så fall? Vad är det som gör tristessen trist och inte avkopplande? Är inspiration och tristess motsatser? Eller kanske motpoler? Eller helt utan samband?

Måndag 16/3 • Tillit – Skepsis • INSTÄLLT!
Vad är tillit? Kan människan leva utan tillit? Och vad är skepsis? Är de varandras motsatser? Eller kanske varandras nödvändiga komplement? Hur ser en vettig balans mellan tillit och skepsis ut i en tid av snabba lösningar, fake news och hårt debattklimat?

Måndag 20/4 • Mod – Rädsla Hålls online istället. Boka plats här.
Vad är mod – egentligen? Är det att stå längst fram på barrikaderna eller att ställa sig utanför kampen? Är det modigast att säga ja eller att säga nej? Det beror förstås på vad frågan gäller, men ändå. Hänger mod ihop med rädsla? Kan man vara modig utan att vara rädd? Eller är det inte mod om man är rädd? Är mod något att sträva efter? Varför då? Eller varför inte?

Måndag 18/5 • Långsamhet – Snabbhet Hålls online istället. Boka plats här.
Vissa saker sker med viss hastighet oavsett vad människan önskar. Som årstidernas växlingar eller skapandet av nya celler i en kropp. Andra hastigheter kan styras av till exempel överenskommelser, som hastighetsgränser på en väg. Eller av traditioner. Ytterligare andra väljer varje människa själv. Hur mycket påverkar tempot ett samtal? En process? Ett människoliv?

Möjligheter till gemensamt filosoferande på andra bibliotek och andra orter finns listade här. Kalendariet uppdateras löpande.