Död och Hopp

Jag har nyligen hållit två workshoppar i FRI-metoden med personal på en onkologisk avdelning på ett sjukhus i Stockholm. Det var en del av deras planeringsdagar. Workshopparna var tänkta som plattform för att ta upp och undersöka olika perspektiv på döden respektive hopp. Ämnen som påverkar personalen i deras arbetssituation och som medmänniskor. Det kom upp många olika intressanta perspektiv som visar på bredd, en stor klokskap, humor och erfarenhet bland personalen. För mig var det fint att få arbeta med dem och ta del av alla tankar, lite som att vara i en skattkammare. Jag känner en djup respekt inför deras arbete.