Avslutning

Nu närmar det sig sista gången för den grundkurs i filosofi som jag hållit på Medborgarskolan under våren. Fokus har legat på filosofiska samtal med inspiration från olika filosofer och deras teorier. Det har varit spännande och roligt att ha en grupp vid så pass många tillfällen att man hinner utvecklas tillsammans. Det känns nästan lite vemodigt att förbereda inför sista tillfället nästa vecka.