Att vara människa

2/9 kommer boken ”Att vara människa – livsfilosofi utifrån Viktor E. Frankl”. Den finns att beställa på Bokus och Adlibris. Här är några citat om boken:

”Så mycket klokskap på så få sidor! Sofia Wrangsjö leder mig varsamt genom Frankls tankevärld och berikar texten med sina egna reflektioner i Frankls anda. En bok för alla som vill inspireras att förhålla sig mer aktivt till livet och dess mening.”
Kalle Grill, docent i filosofi vid Umeå universitet

”Viktor Frankls psykologi-filosofi är lika aktuell idag som tidigare. I Sofia Wrangsjös bok får vi möjlighet att på ett lättillgängligt sätt ta del av hans tankevärld.”
Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet, författare

”Detta är en tankeväckande bok som ger mycket stoff till reflektion. Bra verktyg för den som vill undersöka sig själv och världen!”
Tulsa Jansson, grundare av och ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, adjunkt i mänskliga rättigheter vid Malmö universitet