Ackrediterad logoterapeut

Intyg är alltid roliga att få…  Min utbildning i logoterapi och existensanalys hos Marketta Simons har godkänts av Viktor Frankl Institutet i Wien som en fullvärdig logoterapeututbildning och jag är numera ackrediterad av dem. Känns mycket bra!