Vägen till den enkla meditationen

Att meditera behöver varken vara svårt, tidskrävande eller flummigt. Den kan, och bör, ha sin plats i vardagen menar Saleh Vallander som nyss kommit ut med en bok i ämnet.

Trots sin unga ålder har Saleh hunnit med en omfattande resa där reflektioner kring allt från den egna identiteten till mänskligt lidande fått åka med. Kanske är det just den blandning av olika kulturer, vetenskap, meditation och filosofi som gett honom alla insikter.

Född i Jerusalem av en svensk mamma och palestinsk pappa tillbringade Saleh större delen av sin uppväxt i Mellanöstern. Men det svenska arvet fanns hela tiden närvarande som en kontrast till den kultur han växte upp i.

– Hemma pratade vi svenska och såg på Fem myror, det var som en egen värld. Men utanför var det något helt annat, förklarar Saleh.

Han började tidigt fundera på vem han var. Bortom de kulturella identiteterna. Efter gymnasiet bestämde sig Saleh för att läsa till läkare och började läsa medicin i Lund. Men mitt i studierna hamnade Saleh i en livskris, vilket fick honom att pausa pluggandet. Det blev starten på ett utforskande där han gick i terapigrupper, kurser i KBT, läste psykologitexter och undersökte meditation. Allt som nu sköljde över honom födde nya tankar och en vilja att inte bara bli en ”vanlig” läkare utan att även kunna ha med en annan dimension in i yrket.

– När jag började meditera blev jag så snopen. Jag provade några av teknikerna och blev av med psykologiska mönster som jag brottats med i flera år, berättar Saleh. Allt som krävdes var att jag utövade en viss teknik, så föll de av. Det lärde mig att kunskap om olika meditationstekniker är oerhört viktig.

Samhället utvecklas snabbt och Saleh menar att just förändringar i sig är utmanande för oss människor. Och att mitt i vår höga materiella standard är många av oss ganska vilsna. Han ser det som att vi står i ett vägskäl och tvekar. Och hans svar är att vi behöver vända oss inåt och komma tillbaka till oss själva för att komma vidare. För Saleh Vallander är meditation inte bara ett sätt att slappna av och få en skönare vardag utan i hög grad något människor behöver för sin utveckling. Men för att meditationen ska ha effekt och fungera handlar det alltså om att hitta rätt teknik.

Nu är Saleh tillbaka på läkarlinjen och har sammanfattat sina slutsatser om tekniker för meditation i vardagen i den nyutkomna boken 72 meditationer för dig som inte har tid att meditera.