Storytelling med kraften från sanna berättelser

– Slutar man berätta så dör man som kultur. Kulturen visar sig genom berättelserna. Jag letar upp berättelser. Lyssnar av dem, förklarar Matts Heijbel. Journalisten och antropologen som sadlade om för att arbeta med corporate storytelling.

Insikten om den inneboende kraften hos äkta berättelser kom för ungefär femton år sedan när Matts under ett journalistuppdrag samlade in historier från ett företag som en del i ett forskningsprojekt. Effekterna var överraskande och mycket tydliga. Det blev bättre stämning bland personalen, spontana jobbansökningar kom in, företaget fick nya kunder och internkommunikationen förbättrades.

Sedan dess arbetar Matts med uppdragsgivare som sträcker sig från landsting, kommuner och politiska förbund till storföretag och frivilligorganisationer. Han spårar upp organisationsberättelser, kundberättelser och medarbetarberättelser. Gemensamt för uppdragsgivarna är frågan; Hur kan vi använda våra berättelser för att utvecklas?

– Jag pratar ofta om att det inte behöver vara happy-happy-halleluja-berättelser. Det finns ingen anledning att vara rädd för att berätta om misstag eller svårigheter. Om de finns där är det ingen mening att förneka dem. Det kan vara en viktig del i att gå vidare. Det viktiga är att det som berättas är sant och att det berör de som arbetar i organisationen. Min ingång för att hitta berättelserna är att fråga ”Vad blir du berörd av i ditt arbete?”. Då når man hjärtat, säger Matts.

Centralt i den modell som Matts arbetar med är att det är sanna, kulturbärande berättelser som också fungerar som kunskapsöverföring. Han coachar, inspirerar och uppmuntrar deltagarna för att locka fram deras bästa stories men själva berättelserna får vara orörda. Det enda Matts lägger sig i är att han hjälper berättaren att hålla sin historia avskalad och relevant. Allt för att bevara äktheten och därigenom kraften hos berättelsen.

– Jag fungerar som en barnmorska, berättar Matts. Jag skapar inga berättelser, jag hjälper till att leta upp dem och lockar människor att berätta. Sanna berättelser om verkligheten får oss att känna tillhörighet. Det kan vara i familjen, med vänner eller i jobbet. Vi delar på berättelserna. Personer som inte valt att jobba tillsammans kan behöva bekräftelse på varför de ska samarbeta och vad de delar.

Matts ser det som sin uppgift att hjälpa till med att lyfta fram historier och få personerna att förstå att de, genom sina berättelser, är traditionsbärare. Och att de bär på ett starkt kulturkapital.

– En bra story väcker associationer till det egna och skapar en dialog, menar Matts. Den får människor att säga, det var en bra berättelse, men jag har en ännu bättre. Det fungerar alltså som ett verktyg för att väcka andras berättarlust. Och alla människor kan berätta.