Nyheter som lockar till kunskap

En väg till att få barn att utöka sitt ordförråd, få ny kunskap och lust att lära sig ännu mer går via nyheter. Det menar Lisa Blohm, journalisten som startat nättidningen Nukunskap. I ett bredare perspektiv är kunskapsbyggande också en demokratifråga.

– Barn har så olika förutsättningar hemifrån. Jag vill att de ska få chansen att upptäcka att kunskap är roligt. Och nyheter är ett bra verktyg, säger Lisa.

Nukunskap består av tre olika avdelningar, quiz, korta nyheter och teman. Quizet har aktuella frågor med bilder och rätt svar som leder vidare till mer information om ämnet. De fungerar som en startpunkt för samtal och egen fördjupning i klasserna.

I de korta nyheterna, som kommer en om dagen, blandas högt och lågt. Det kan vara allt från Hunden Otto som satte världsrekord på skateboard till att Saudiarabiska kvinnor röstade för första gången.

– Raka och begripliga rubriker lockar eleverna att läsa saker som är på gränsen till för svårt, förklarar Lisa. Och när de tänjer den gränsen så lär de sig nya ord och kan få aha-upplevelser kring materialet. Själva kunskapen är förstås viktig, men det allra viktigaste är att lära sig hur man gör för att själv kunna ta reda på mer. Och att vara källkritisk. Kunskap föder kunskap och nyfikenhet. Att inte nöja sig med det första svaret.

Varannan vecka publiceras ett tema. Det kan vara ädelstenar, flykt, fett eller svamp. Utgångspunkter som leder vidare till olika fakta och händelser på ett ämnesöverskridande sätt. Under temat svamp handlade det till exempel om upptäckten av penicillin, att flyktingar i Tyskland blivit förgiftade efter att ha plockat och ätit flugsvamp, världens största skivlingar som finns i Zambia och vattentornet Svampen.

Nukunskap används inte bara av lärare på mellan- och högstadieskolor utan också på SFI.
– Jag tror att det fungerar bra när man ska lära sig ett nytt språk just för att nyhetsspråk för barn är rakt och utan dubbeltydigheter, förklarar Lisa Blohm.

När hon varit ute i skolorna och pratat har Lisa märkt hur intresserade barnen varit av statistik. Exempelvis har statistik om sophantering i Europa inte avskräckt utan sporrat. Där ville barnen veta ännu mer och jämföra med andra länder.