Filosofiska möten på Moderna Museet 

På Moderna Museet i Stockholm ges unga vuxna ett utrymme att utmana normer och förutfattade meningar genom filosofiska samtal. Jag har träffat konst- och filosofipedagogen Adam Wallenberg som leder projektet Konstmuseet som katedral?.

– Det är ett konstprojekt som riktar sig till unga vuxna i åldern 19-25. Jag vill undersöka om museet kan ha en liknande roll som katedraler haft historiskt, som plattform för att undersöka andliga, existentiella och metafysiska frågor. Därför fokuserar vi på just konstverk och filosofi som betonar de dimensionerna, säger Adam Wallenberg.

Projektet äger rum på Moderna Museet i Stockholm där Adam även arbetar med visningar och kurser i konst och filosofi för barn och ungdomar, t ex skolklasser. Fokus i Konstmuseet som Katedral? ligger på själva processen, deltagarna tränar på att filosofera. Tillsammans med Adam får de undersöka vad det är att filosofera. De utmanar värderingar och skapar mer nyanserade perspektiv över hur de tänker och lever. Det blir till en övning i att våga utmana sig själv, att träda fram i gruppen som en individ och att lyssna på de andra deltagarna med ett kritiskt, kreativt och öppet förhållningssätt.

– Vi söker oss mot en filosofisk samtalsmetod i gränslandet till konst, poesi, psykologi. På museet fungerar konsten som en spegel som fenomenologiskt berättar saker om frågorna som vi undersöker. Och samtidigt skapar filosofin en dialog mellan deltagarna, och inte bara mellan konstverket och betraktaren, resonerar Adam Wallenberg. Jag hämtar inspiration till projektet från flera konstnärer, till exempel Gabriel Orozco och Louise Bourgeois. Och kontinentala filosofer, kanske främst Friedrich Nietzsche och Karl Jaspers. En bok som inspirerat mig mycket i just det här projektet är Spirituality in contemporary art av Jongu Yoon.

Adam menar att det finns för få platser för filosofisk dialog. Platser där unga får möjlighet att utforska existentiella frågor tillsammans. Platser där de får lyssna och tänka, både kreativt och kritiskt. I projektet Konstmuseet som katedral? skapas ett utrymme där unga vuxna får möjlighet att förstå sig själva, sin samtid och relationen till sin kultur genom att utforska hur vi tänker. Som jämbördiga. Fördelen med just Moderna Museet är att det inte bara är vilket rum som helst, utan att konsten blir en central del av processen för att filosofera. Mötet mellan filosofi och konst, på ett samtida konstmuseum.

– Det är gratis att delta i projektet och vi satsar medvetet på att nå ut i hela Stockholmsområdet. Jag skulle vilja erbjuda fler platser, men det är en början. Det vore väldigt bra om filosofin kunde få en självklar plats i skolan till exempel. Antingen som metod i de andra ämnena eller att en timmes filosoferande i veckan läggs in på schemat. Så att alla barn och unga kan få träna på att filosofera.

Adam Wallenberg är filosofi- och konstpedagog knuten till Moderna Museet. Han är vice-ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi. Han studerar filosofi med fenomenologisk inriktning på Södertörns högskola och arbetar som filosofilärare i Uppsala.