Demokratins väktare

Det lika modiga som enträgna arbetet med att skydda det öppna samhälle vi lever i mot antidemokratiska och antisemitiska rörelser gjorde att Jonathan Leman tilldelades Raoul Wallenbergpriset 2018.

– Jag ser mitt arbete som mitt bidrag till att värna vårt samhälle och vår demokrati. Det behövs många saker och just det här kan jag göra. I en annan tid hade det kanske varit något annat, berättar Jonathan.

Han har arbetat på Expo sedan 2009. Det är en stiftelse som arbetar med omvärldsbevakning, journalistik och utbildning och som drivs av visionen om ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. Jonathan koncentrerar sig framförallt på research med fokus på vit makt miljö – det som brukar kallas nazistiska och fascistiska grupper.

– Det finns en kunskapsklyfta. Extremisterna förstår det demokratiska samhället långt bättre än det demokratiska samhället känner extremisterna. Expos uppgift är att minska det kunskapsglappet, menar Jonathan.

Han liknar sitt arbete med att lägga ett pussel genom att tillsammans med kollegorna lyssna, läsa och dokumentera. De har koll på sociala medier – också konton som till synes inte har med saken att göra. Närvarar vid demonstrationer, håller koll på domstolsärenden. De kartlägger olika propagandaverksamheter som exempelvis poddar och sociala medier, gatuaktiviteter, håller koll på strategier och brottslighet. Men också själva grupperna och vilka som ingår.

– Jag har själv judisk bakgrund och blev väldigt illa berörd när jag mötte antisemitism, förklarar Jonathan. Det var riktigt jobbigt. Det har varit meningsfullt för mig att vända det jobbiga till kraften att arbeta med det jag gör nu. Mitt engagemang kring antisemitism ledde vidare till ett intresse för andra typer av rasism och problematiker som finns i de här grupperna, som exempelvis synen på manligt och kvinnligt.

Jonathan Leman menar att det i Sverige ofta finns en önskan att generalisera så att alla våldsbejakande extremistgrupper ska buntas ihop till olika variationer av samma sak. En del frågar honom varför han bara är inriktad på just högerextremismen. Då borde han väl specialisera sig på ett antal andra grupper också, i rättvisans namn.

– Men jag ser det som att för att ha gedigen kunskap behöver man få inrikta sig på djupet, säger Jonathan. Och sedan kan man tillsammans med andra, som har god kunskap inom sina områden, exempelvis religiös extremism, titta på likheter och skillnader och lära av varandra. Som det är nu sker ofta en förenkling av problematiken och det är inte konstruktivt. Min framgång har varit att ta mig an en sak i sänder för att bygga solid kunskap. Att hellre göra lite mindre och göra det noggrant än att skynda och slarva. Jag vill begripa – inte bara ge sken av att jag gör det.

Mer om Expos arbete hittar du här.