Alfons Åberg – en svensk filosof?

– Jag har nog alltid varit intresserad av hur folk tänker, säger Gunilla Bergström. Jag har varit intresserad av människans beteenden sedan flickskolan. Jag gick i en mycket gammeldags, flickig, flickskola. Och vi hade psykologi på schemat och det längtade jag alltid efter.

Just tankar är ett återkommande tema i hennes böcker om Alfons Åberg. Pojken som mest är som alla andra och som gärna funderar, klurar och reflekterar. Trots att böckerna om Alfons inte rymmer några storslagna dramatiska eller exotiska äventyr så blir de lästa gång på gång, generation efter generation. Varje år lånar de svenska biblioteken ut ungefär en miljon Alfons-böcker. Vad är det då som gör de här vardagliga berättelserna så populära?

– Varför läser barnen böckerna när det inte finns spännande äventyr i dem? Jag är glad över det. Att barn kan bli intresserade av annat än sagoskatter och monster och så. Barn har en mycket bredare kapacitet än vad man tror. Jag är verkligen intresserad av det.

I boken Hur långt når Alfons Åberg utforskar Gunilla Bergström på sitt enkla och självklara sätt vår existens som människor. Var börjar och var slutar vi egentligen? Hur hänger allt ihop? Filosofiska tankar ges utrymme mitt i vardagsstöket. Pendlingen mellan det stora och det lilla är ett tema som hon gärna tar med i sina böcker.

– Det är viktigt! Det går från den enda lilla människan till de stora sjoken. Det är väldigt spännande. Varje liten människa är en del av gruppen, av samhället. Vi ingår som del i av ett större tankesystem. Som en liten person är man viktig, vare sig man vill eller ej. Då kommer man vidare från psykologi till sociologi, som undersöker vilken samhällsanda som råder i olika tider. Nästa steg är det filosofiska, det avspeglas också. I vissa epoker blir vissa sidor av människan tydliga. Nu är det ekonomiska det viktigaste av allt. Tänk om det hade varit humor? Vilket samhällsklimat skulle vi ha då?

Gunilla anser att ens sätt att vara spelar roll, hur du bryr dig om etiska frågor eller om omvärlden. Eller inte gör det. Du spelar roll, fastän du inte tror det. De flesta människor filosoferar. Fast de kanske inte tänker på att det är det de gör. Men de tänker i alla fall någon gång i livet på vad som är rätt och fel, eller hur de ska uppträda. Hur ska jag uppträda i gruppen?

– Vi är ju gruppdjur, påpekar hon. Det glömmer vi idag. Du ingår i en grupp även om du inte vill det.

Kanske är vår tid en jagcentrerad parentes? Gunilla Bergström menar att ett skifte är på väg och att det fokus på individen vi ser nu är på väg bort. Därefter kanske gruppens behov av en hållbar miljö kommer dominera för oss människor.

Foto: Jorid Mathiassen Illustration: Gunilla Bergström