Konsten att leda en ledare

Att leda och vara mentor till personer som är ansvariga i organisationer eller som sitter i chefsposition i ett företag är en delikat uppgift. Jag har träffat Birgitta Björk som har lång erfarenhet av att vara chef inom offentlig sektor, idéburen verksamhet och inom näringslivet. Numera hjälper hon bland annat yngre chefer att navigera i sin roll och få arbetssituationen att fungera.

– Ibland har jag adepter som är så stressade att jag får börja stunden med att lägga händerna på deras axlar och be dem ta tre djupa andetag, berättar Birgitta. De har som ett getingbo i huvudet. Det är ett symptom på att de arbetar i en organisation som inte fungerar. Och att organisationen inte tar tag i det. Inte ser att personalen slits ner, körs i botten. Vi måste få upp de här frågorna på agendan. Och att det som sägs gäller. Hitta tillbaka till en rekorderlighet.

Hon menar att det goda ledarskapet behöver vara värderingsdrivet i både ord och handling och påpekar att man i en sund organisation delar värderingarna hela vägen. Uppifrån och ner. Att chefen är en stor del och det behövs ledare som menar vad de säger och där handlingar får konsekvenser. Och att de andra behöver sluta upp kring dem så att de orkar stå kvar. Den gemensamma tanken ska vara att vi gör det tillsammans.

– För mig är ledarskap oerhört viktigt. Du ska inte bara leda dig själv utan också andra på ett sätt så att det blir bra för hela verksamheten. Det jag vill bidra med är att stärka de bra ledarna. Jag ser det som att det stärker hela samhället. Vi behöver bygga samhörighet och trygghet.

Att få leda andra människor ser Birgitta som en gåva. Men det är givetvis inte en helt enkel roll när agerandet kan ha stora konsekvenser för dem hon leder och deras omgivning.

– Vi är jättenoga med säkerheten kring maskiner på arbetsplatser, men vad gör vi när det finns en chef som skapar en socialt otrygg arbetsplats? Det finns alldeles för många egotrippade chefer och vänskapskorruption, menar Birgitta Björk. Litar vi inte på varandra, blir vi inte lyssnade på och möter vi dolda agendor så skapas det en osäkerhet. Och vi tappar tron på andra människor. Det i sin tur skapar en hårdare värld. En värld där människor tystnar och ses som utbytbara. Och det är obehagligt, konstaterar hon.

I uppgivenheten blir också oacceptabla saker normaliserade. Rädslan breder ut sig. Men vad ska vi göra åt det? Enligt Birgitta så måste vi vända det här tillsammans. Och vi behöver lita på varandra för att världen ska fungera. Vi behöver sätta oss in i varandras verklighet – mötas – och ha tid för reflektion.

Tre saker som en god ledare bör tänka på är enligt Birgitta Björk:

  • Utgå från helheten. Alltså ha ett holistiskt perspektiv. Och ha respekt för komplexiteten och inte förenkla. Se hur konsekvenserna blir för hela kedjan. Utgå från sin kompetens och erfarenhet.
  • Medkänsla – att sätta sig in hur beslut påverkar både människorna och organisationen. Vara generös och öppen för andras perspektiv.
  • Sanning – att vara ärlig och konsekvent. I de fall där det inte är möjligt att vara konsekvent är det viktigt att förklara varför. Att vara ödmjuk inför uppdraget och ha integritet. Och aldrig ha dolda agendor. Och inse att allt är större än du själv.

Att som ledare gå omkring med ett getingbo i huvudet leder knappast till något gott. Stress och alltför stor press behöver balanseras upp på olika sätt, något som Birgitta sammanfattar på följande vis.

– Ibland måste vi handla, men vi behöver också tid att tänka efter. Det behöver vara balans. För att lyssna till sig själv behövs både tid och vishet.