Filosofi inom rehabilitering

Filosofi som verktyg i rehabilitering

Med hjälp av filosofi uppstår nya sätt att arbeta inom rehabilitering. Människor som drabbats av en allvarlig sjukdom eller en svår skada får genom filosofiska verktyg stöd att hantera sin nya livssituation. Den filosofiska processen hjälper dem att se gamla värderingar och hitta nya synsätt som fungerar.

Kicki Epstein Orzolek och Malin Sallstedt arbetar som arbetsterapeut respektive sjukgymnast på Rehab Station Stockholms filial i Liljeholmen. Där möter de framför allt personer med diagnosen MS, Multipel skleros. De fick chansen att vidareutbilda sig i projektet Livskompetens på Richard Levi och Claes Hultlings initiativ. Filosofi i rehabilitering var en del i utbildningen som hölls på deltid under ett år. För Malin och Kicki blev det ett inspirerande bidrag till det traditionella sättet att arbeta.

Read More
Filosofiska möten på Moderna Museet

Filosofiska möten på Moderna Museet 

På Moderna Museet i Stockholm ges unga vuxna ett utrymme att utmana normer och förutfattade meningar genom filosofiska samtal. Jag har träffat konst- och filosofipedagogen Adam Wallenberg som leder projektet Konstmuseet som katedral?.

– Det är ett konstprojekt som riktar sig till unga vuxna i åldern 19-25. Jag vill undersöka om museet kan ha en liknande roll som katedraler haft historiskt, som plattform för att undersöka andliga, existentiella och metafysiska frågor. Därför fokuserar vi på just konstverk och filosofi som betonar de dimensionerna, säger Adam Wallenberg.

Read More