En utvecklingsdag där alla får plats

I de flesta arbetsgrupper finns frågor och inställningar som på olika sätt påverkar verksamheten och samarbetet.

Ibland är det väldigt tydligt vad det rör sig om. Men det kan även handla om underliggande antaganden. Ofta utgår vi från att andra ser saker ungefär som vi själva även när de inte gör det. Något som kan leda till missförstånd eller osmidighet i samarbetet. Genom FRI-metoden kommer deltagarna direkt in i spännande samtal. Vi skapar snabbt och enkelt en nyfiken, inkluderande och undersökande atmosfär.

Det kan också vara befriande och stärkande att ge utrymme till att undersöka en fråga som är viktig för verksamheten och människorna som arbetar i den. I en workshop med FRI-metoden väljer vi ut en eller ett par frågor som vi undersöker tillsammans, prestigelöst och öppet. Det kan till exempel handla om vad kommunikation, ansvar, tid, identitet eller döden egentligen är.

Utgångspunkten är att undersöka frågorna ur ett filosofiskt och allmänmänskligt perspektiv. Vi diskuterar inte den faktiska situationen i arbetsgruppen utan hur deltagarna ser på dessa frågor i stort.

Fördelen är att frågorna blir tydliga för deltagarna, både för varje individ och för gruppen, utan psykologisering. Alla som är med får därmed en förbättrad förståelse, för de övriga i gruppen och för den egna personen. Insikterna kommer på ett odramatiskt och vänligt sätt. Ofta pendlar vi i workshopen mellan stort allvar och skratt.