En workshop som utvecklar

Det kan vara befriande att få prata om stora frågor. Få möjlighet att reflektera och formulera sig och verkligen lyssna på andra. På riktigt.

Den här workshopen är ett effektivt redskap för att få igång spännande och oväntade samtal, oavsett om det gäller en seminariedag, att få nya infallsvinklar i ett visst projekt eller som en annorlunda teambuilding-aktivitet. Jag har utvecklat den för inarbetade arbetsgrupper lika väl som för nybildade grupper vars medlemmar nyligen träffats. För välfungerande grupper som vill komma än längre och för grupper med problem som behöver lösas. Grupputveckling är faktiskt något som precis alla gynnas av.

Att utgå från ett filosofiskt perspektiv öppnar ögonen för våra grundförutsättningar som människor. Att göra det genom FRI-metoden, som växlar mellan filosofisk input och snabba ritövningar, är en riktig kreativitetsinjektion.

Allting sker på ett inkluderande och prestigefritt sätt där våra vardagliga roller inte har någon betydelse.