Postmuseum

Första workshopen

Jag har arbetat med Postmuseum i två omgångar med några års mellanrum. Första gången i en serie om fyra tillfällen då jag tillsammans med en grupp av museets pedagoger arbetade med kommunikation som huvudtema. Vi hade deras utställning “HEJ!” som grund och varvade ett filosofisk arbete med mer klassiska faciliteringsövningar. En metod som hjälpte deltagarna att öppna upp för nya tankar för att sedan kunna dra slutsatser och hitta konkreta lösningar.

”Vi anlitade Sofia för att undersöka om ett filosofiskt perspektiv kunde skapa en mer medveten samtalsstruktur och samtidigt inspirera till ett fritt reflekterande samtal om kommunikation i utställningen HEJ!. Resultatet blev ett manifest och en större medvetenhet hos oss pedagoger gällande samtalet, en djupare förståelse för det pedagogiska arbetet i HEJ!”

– Hedvig Bruzæus, Postmuseum

 

Andra workshopen

I den andra omgången som jag arbetade med Postmuseum så undersökte vi vad som gör att deras arbetssituation känns meningsfull respektive vad som upplevs negativt.

På Postmuseum arbetar de fortlöpande med att personalen ska trivas men har samtidigt, som alla verksamheter, en yttre verklighet att förhålla sig till. Under en halv dag mötte jag personalen på museet. Först berättade jag om olika infallsvinklar på begreppet mening, framförallt utifrån den österrikiska filosofen och psykologen Viktor E. Frankl.

Därefter arbetade vi tillsammans med att klargöra vad som gör att arbetssituationen känns meningsfull och givande. Vi gick också igenom vad som kan göra att man tappar arbetslusten och viljan att vara på sitt arbete.

I ett öppet och tillåtande samtal gick vi igenom det som kom upp och tittade på hur de på Postmuseum kan ta tillvara allt det som fungerar riktigt bra. Vi pratade också om hur de kan förhålla sig till de utmaningar som finns och ändra dem. Det var högt i tak och verkligt konstruktiva samtal som gav konkreta förslag att arbeta vidare utifrån.