Sofia Wrangsjö

Jag har länge velat skapa en plattform för reflektion som motpol till det höga tempo vi lever i idag. Det är anledningen till att jag har skapat FRI-metoden, mitt verktyg för att hålla kreativa workshoppar med ett filosofiskt perspektiv.

Jag har byggt upp FRI-metoden utifrån min bakgrund med studier i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och min träning i kreativt tänkande som illustratör.

Min drivkraft är att sätta igång samtal där människor formulerar sina tankar, lyssnar och blir hörda. Jag vill skapa förutsättningar för tankekreativitet, reflektion och fördjupad förståelse för sitt eget och andras perspektiv. Att skapa andrum i en tid av högt tempo och snabba beslut.

Jag tror på mellanmänsklig vänlighet och respekt. Jag tror på vikten av att både lyssna och bli hörd. Och få formulera sina tankar tillsammans med andra. Vi kan träna vårt tänkande till att bli mer kreativt, tydligt och lyhört.

Vill du ha mitt inspirationsbrev med inbjudningar till seminarier? Det är gratis och kommer vanligtvis ut högst en gång per månad.

PRENUMERERA PÅ INSPIRATIONSBREVET

Praktiserande medlem

 

Utbildningar heltid

 

Kurser i urval

 

Pågående utbildning

 

 

 

Sofia Wrangsjö | K22  | Krukmakargatan 22 | 118 51 Stockholm | 070-251 28 94 | sofia@sofiawrangsjo.se